White Suede – Gia Perfumerie

Tom Ford

White Suede


Chi tiết

Note hương:

- Tầng hương đầu: 
Cỏ xạ hương, Trà

- Tầng hương giữa: Hoa linh lan, Hoa nghệ tây, Hoa hồng
 
- Tầng hương cuối: Da lộn, Xạ hương, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Nhựa hương Olibanum
triangle with equal sides