Terror & Magnificence – Gia Perfumerie

Beaufort London

Terror & Magnificence


Chi tiết

Cảm giác đầu tiên khi mới đến, có chút hương nhan thoang thoảng. Mùi gỗ thơm từ bàn ghế cầu nguyện, một chút hơi ẩm của rêu phong. Màn đêm buông xuống, mùi gỗ ẩm của đất đâu đây. Mùi hương có phần dịu xuống như đầy bí ẩn, với benzoin, với myrrh, với mùi cỏ vetiver khô và hương hoa labdanum thoang thoảng. 
 
NOTE HƯƠNG: 
  • Hương đầu: Hoa nghệ tây, Tiêu đen, Hắc ín cây phong 
  • Hương giữa: Nhang trầm, Thuốc lá, Cây giấy cói 
  • Hương cuối: Myrrh, Benzoin, Labdanum, Cỏ hương bài Haiti, Đá cuội 
 
NHÓM MÙI: Gia vị, Gỗ, Da thuộc, Khói, Vetiver
triangle with equal sides