Poivre de Sichuan – Gia Perfumerie

Place des Lices

Poivre de Sichuan

140,000₫
140,000₫

Chi tiết

NOTE HƯƠNG: 

  • Elemi, Tiêu đen, Ớt chuông xanh, Gỗ, Xạ hương

 

NHÓM MÙI: Gia vị mát, Aromatic, Xanh, Xạ hương

triangle with equal sides