One Night Only – Gia Perfumerie

Mes Bisous

One Night Only


Chi tiết

NOTE HƯƠNG: 

  • Hương đầu: Bạch đậu khấu, Lá violet
  • Hương giữa: Gỗ tuyết tùng, Giấy Cói, Hoa diên vĩ
  • Hương cuối: Gỗ đàn hương, Da thuộc

 

NHÓM MÙI: Gỗ, Da thuộc, Gia vị ấm, Aromatic

triangle with equal sides