La Fumée – Gia Perfumerie

Miller Harris

La Fumée


Chi tiết

NOTE HƯƠNG: 
  • Hương đầu: Khói, Nhựa hương, Oải hương
  • Hương giữa: Bạch đậu khấu, Rau mùi, Thì là, Hoa cúc, Hoa phong lữ
  • Hương cuối: Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Hổ phách, Gỗ trầm
 
NHÓM MÙI: Hổ phách, Gỗ, Khói 

 

triangle with equal sides