Kalahari Extreme – Gia Perfumerie

Noème

Kalahari Extreme


Chi tiết

NOTE HƯƠNG: 

  • Hương đầu: Đào, Cam, Hoa hồi
  • Hương giữa: Gỗ tuyết tùng Virginia, Một dược, Nhục đậu khấu, Mâm xôi đỏ, Bạch đậu khấu
  • Hương cuối: Hương, Nhựa Labdanum

NHÓM MÙI: Gỗ, Gia vị.

triangle with equal sides