Bull's Blood V2 – Gia Perfumerie

Imaginary Authors

Bull's Blood V2


Chi tiết

𝐈𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫𝐬: Bull's Blood - 𝟐𝐧𝐝 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧
 

NOTE HƯƠNG: Máu, Xạ hương, Thuốc lá, Hoa Hồng, Hoắc Hương, Gỗ Đàn Hương, Hoa Phong Lữ

 

NHÓM MÙI: Gỗ, Hoa Hồng, Xạ Hương

triangle with equal sides


Bull's Blood V2

Bull's Blood V2

3,200,000₫

Đã thêm vào Giỏ hàng

 Bull's Blood V2