THÔNG TIN GIỎ HÀNG

shopping-bag
Trang Đơn hàng (Giỏ hàng) được thiết kế để Quý khách có thể thêm nhiều sản phẩm cùng lúc vào Giỏ hàng.

Quý khách có thể chọn lựa sản phẩm nào cần mua trước, sản phẩm nào để dành lại trong Giỏ hàng để mua sau, bằng cách bấm chọn vào ô vuông đánh dấu ở bên trái của mỗi sản phẩm.

Thay đổi số lượng sản phẩm cần mua bằng cách bấm vào nút tròn −/+ ở góc dưới bên phải của mỗi sản phẩm.

Trường hợp Quý khách muốn xóa bỏ sản phẩm khỏi Giỏ hàng, vui lòng bấm vào biểu tượng thùng rác ở bên phải của mỗi sản phẩm.

Xin lưu ý: sản phẩm hết hàng hoặc ngừng kinh doanh sẽ được tự động gỡ ra khỏi Giỏ hàng của Quý khách.